Skip to content Skip to footer

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun olarak düzenlenmiş olan

Afet ve Acil Durum
kategorisini kendisine çalışma alanı olarak seçen Euromos,
yerel ihtiyaçlara göre bu başlıklar içerisinde önceliklendirme yaparak yıl içinde faaliyetlerini sürdürme kararlılığındadır.